دسته بندی ها

چگونه رفتارهای خوب را به کودکم آموزش دهم

کد شناسه :225413
چگونه رفتارهای خوب را به کودکم آموزش دهم

کتاب چگونه رفتارهاي خوب به کودکم آموزش دهم/ والدين يا کودک کامل وجود ندارد، و ما هرگز والديني نديده‌ايم که دست‌کم گاهي درباره‌ي توانايي‌ها و استعدادهايشان به‌عنوان پدر و مادر به شک و ترديد دچار نشوند. فرزندان نيز هميشه بنابر خواست و ميل والدين رفتار نمي‌کنند و زماني‌که والدين متوجه مي‌شوند نمي‌توانند عادات و طرز رفتار فرزندان خود را تغيير دهند و اصلاح کنند، احساس ناکامي، سردردگمي و عدم اطمينان مي‌کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر