دسته بندی ها

دراماتورژی چیست دراماتورژ کیست (تئاتر نظریه و اجرا)

کد شناسه :225367
دراماتورژی چیست دراماتورژ کیست (تئاتر نظریه و اجرا)

کتاب دراماتورژي چيست دراماتورژ کيست: کتاب حاضر از دل يک فرآيند پژوهشي همه جانبه شکل گرفه است. براي جست و جوي بهترين و مناسب ترين مثالات در باب دراماتورژي به اين اميد کهاولا فضاي هنري و انتقادي کشور در خصوص واژه هايي چون دراماتورژي و دراماتورژ به شفافيت کافي دست يابد ثانيا اهل تئاتر با رويکرد اصولي و همه جانبه به فعاليت هاي دراماتورژيک فرهنگ تئاتري را باور کنند و ثالثا دراماتورژها ضمن برقراري پيوند با ميراث گذشته از يک سو و فرهنگ هاي معاصر از سوي ديگر امکان دست يابي به نوعي ار نمايش و تئاتر ملي را فراهم کنند ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر