دسته بندی ها

آبان یشت

کد شناسه :225363
آبان یشت

در اين کتاب پس از معرفي آبان يشت ؛ دستنويس ها و اهم ترجمه هاي آن به زبان هاي اروپايي؛ به تفصيل درباره معني و اشتقاق اجزاء نام اردوي سور اناهيد ؛پيشينه پرستش ايزدبانو در دوره هند و ايراني ؛ گسترش و رواج آئين او در ايران و فراتر از مرزهاي ايران؛ در ارمنستان و ليدي و پونتوس و کاپادوکيه ؛بحث شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر