دسته بندی ها

فنجان خالی

کد شناسه :225357
فنجان خالی

افرادي که هر روز فکرهاي تکراري در سر دارند و بيشتر آنها هم منفي هستند عادت هاي بدي پيدا مي کنند.به جاي تمرکز روي خوبي هاي زندگي و فکر کردن به روش هايي براي بهتر کردن اوضاع ؛در گذشته خود گير مي کنند.افرادي که مشغول اين فکرها هستند؛اجازه مي دهند که نگراني؛آنها را از نيروي زندگي محروم کند.اين افراد هرگز نمي فهمندکه اساس اداره زندگي "مديريت ذهن" است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر