دسته بندی ها

چکیده مابعد الطبیعه جامع

کد شناسه :225296
چکیده مابعد الطبیعه جامع

کتاب چکيده مابعدالطبيعه/ ارائه شرحي مختصر و در عين حال همه جانبه از مابعدالطبيعه جامع با به دشواري کاري پهلوانانه است يا به سادگي بازي اي کودکانه، در حقيقت يا مي توان کوشيد که به همه نيازهاي به کشف اسباب پاسخ گفت و همه نکات باريک و اختلافات ظريف انديشه را ارضا کرد يا به عکس به اعتماد خواننده با اعتماد به شهود عقلي و حسن نيتش به چارچوب هاي کلي و اساسي بسنده کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر