دسته بندی ها

معنای زندگی

کد شناسه :225235
معنای زندگی

کتاب معناي زندگي/ اگرچه فشار روحي ممکن است فوايدي داشته باشد، اما آشکار است که شخص مومن در مورد حجم و ميزان رنج موجود در جهان با مسئله اي مواجه است که به نظر مي رسد اين ميزان خيلي بيشتر از آن چيزي است که بتوان آن را به عنوان مشوق رشد و تعالي اخلاقي و معنوي تبيين نمود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر