دسته بندی ها

تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی

کد شناسه :225145
تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی

کتاب تاريخ مختصر انديشه هاي اقتصادي : از ديدگاه مارکس مهم ترين ويژگي وضعيت معمول و متداول توليد و انباشت سرمايه از طريق استثمار کارگران در يک نظام بازار بر اساس مبادله برقرار داشت. در ابتدا ممکن است تناقض آميز به نظر برسد....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر