دسته بندی ها

اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی

کد شناسه :220674
اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی

کتاب اسلام ميان حقيقت و تجلي تاريخي: موضوع زکات نيز همانند نماز است. قرآن ميزان زکات و موارد وجوب آن را ذکر نکرده بلکه با بيان اين اصل به صورت کلي بر وجوب همبستگي ميان فقيران و ثروتمندان تاکيد ورزيده است. ......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر