دسته بندی ها

شش عدد

کد شناسه :215336
شش عدد

کتاب شش عدد: موضوع اين کتاب شش عددي است که اکنون به نظر مي‌رسد از اهميتي ويژه برخوردارند. از اين شش عدد، دو عدد به نيروهاي اساسي مربوط مي‌شوند؛ دو عدد ديگر، اندازه و بافت کلي عالم کائنات و همچنين رشد يا عدم رشد آن را معين مي‌کنند؛ و دو تاي ديگر هم خواص خود فضا را. شايد بين اين اعداد ارتباطي وجود داشته باشد؛ اما در حال حاضر مقدار هيچ‌کدام از اين اعداد را نمي‌توانيم با استفاده از ديگري پيش بيني کنيم. خواندن کتاب شش عدد که به قلم يکي از عالي‌ترين، دورنگرترين و عميق‌ترين کيهان‌شناسان عصر ما نگاشته شده است، براي همه کساني که مي‌خواهند نيروهاي بنيادي شکل دهنده عالم و همه محتويات آن را بشناسند، يک ضرورت به‌حساب مي‌آيد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر