دسته بندی ها

سه تفنگدار

کد شناسه :213089
سه تفنگدار

کتاب سه تفنگدار/ دارتين يان دوک را وداع کرده و به طرف لنگرگاه روان شد، در برابر برج لندن کشتي معهود را پيدا کرد و کاپيتان کشتي راديد و نوشته دوک را بهوي داد. امضاي حاکم رسانيده آن وقت مشغول راندن کشتي شد پنجاه کشتي در لنگر گاه مهيا و منتظر سفر بودند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر