دسته بندی ها

پیام نیچه

کد شناسه :212992
پیام نیچه

کتاب پيام نيچه: هستي شناسي، پايه و اساس مابعدالطبيعه است و در واقع ما تحت اين عنوان وارد فضاي مابعدالطبيعه نيچه شده ايم. اولين گام نيچه در راه تفسير هستي اين است که به روش تقليل و تحويل هستي، جهان را به حداقل ممکن فرو مي کاهد و ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر