دسته بندی ها

زنان خوب به آسمان می روند زنان بدبه همه جا

کد شناسه :212368
زنان خوب به آسمان می روند زنان بدبه همه جا

کتاب زنان خوب به آسمان مي روند و زنان بد به همه جا/ زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذير، فروتن و نجيبي است. چنين تصويري در ذهن همه بانوان وجود دارد. سر به راه بودن بايد راهي به سوي کاميابي باشد. اما در واقع چنين نيست. امروزه زنان نمي خواهند فقط سر به راه باشند. آگاهي زنان از خويشتن افزايش يافته است. با اين حال، تناقض هاي فراواني در ذهن زن امروز نهفته است. مي کوشد تا خود را ابراز کند، اما وجدانش ناراحت است. در بيرون خاموش اما در درون آکنده از کشمکش است. از سويي مي خواهد محبوب همگان باشد و مي کوشد همه را راضي نگه دارد، از سوي ديگر مي داند که به اين ترتيب دچار وابستگي مي شود. مي خواهد ابراز وجود کند، اما قصد آزار هيچ کس را ندارد، مي خواهد به هدفش دست يابد، اما ميل ندارد ديگران را پشت سر بگذارد، مي خواهد انتقاد کند، اما بد کسي را نمي خواهد، مي خواهد عقايد خود را بيان کند و ديگران را متقاعد گرداند، اما نمي خواهد اختيار اوضاع را در دست بگيرد، مي خواهد اعتماد به نفس داشته باشد، اما کسي را نترساند. دو دلي و ترديد او در حالت هاي ظريف جسماني اش نمايان است. سري که اندکي خم شده، نگااهي شرمگين و پرسشگر و لبخندي مردد، گويي اين پيغام را مخابره مي کند: در عمق وجودم از خودم مطمئن نيستم. به من بگوييد چه کار کنم

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر