دسته بندی ها

مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی

کد شناسه :211775
مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی

کتاب مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي : نظريه فرهنگي به لحاظ جانبداري از رويکرد چند رشته اي با ساير رشته ها تفاوت دارد. اين رويکرد در پي آن است که از مرزهاي سنت ساخته ي اين گفتمان هاي گوناگون و موضوعات مربوطه شان فراتر رود. در مقابل طيف مسائل مورد توجه نظريه هاي فرهنگي اغلب چنان مطرح مي شوند که ورزهاي بين اين گفتمان را زير سوال مي برند. ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر