دسته بندی ها

مبانی جامعه شناسی سیاسی

کد شناسه :211213
مبانی جامعه شناسی سیاسی

کتاب مباني جامعه شناسي سياسي: هدف اين کتاب درسي اين است که به روشن‌ترين و به ساده‌ترين صورت ممکن عمده‌ترين دست‌آوردهاي جامعه‌شناسي سياسي را مطرح کند». کتاب به‌جز مقدمه شامل سه بخش و سيزده فصل است: در مقدمه، پ‍س از معرفي مفهوم سياست در معاني و کاربردهاي مختلف‌اش، خاستگاه، نسبت و خويشاوندي جامعه‌شناسيِ سياسي با علم سياست و فلسفه‌ي سياسي و حقوق مرور شده است. بخش اول، چارچوب فعاليت‌هاي سياسي: قدرت سياسي، دولت، رژيم‌هاي سياسي شامل دموکراسي نمايندگي، توتاليتاريسم و رژيم‌هاي اقتدارگرا را بررسي مي‌کند. بخش دوم، کنش‌گران زندگي سياسي: به شهروندان، احزاب سياسي، حرفه‌اي‌شدن سياست و مسائل افکار عمومي در حوزه‌ي سياست مي‌پردازد. و بخش سوم، رفتارهاي سياسي در دموکراسي: رفتارهاي انتخاباتي،‌ رويکرد دِترمينيستي، رويکرد انتخاب فردي، ‌جنبش‌هاي اجتماعي و عمل دولت را مرور مي‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر