دسته بندی ها

علم و مذهب

کد شناسه :211013
علم و مذهب

کتاب علم و مذهب/ در يک سده و نيم گذشته هيچ موضوعي بيشتر از موضوع تکامل (برايش) بر مباحثات مربوط به علم و مذهب حاکم نبوده است. در واقع بسايري از مردم، گفتمان تکاملي - آفرينشي را مسئله تصلي مجادلات در جريان بين مردم مي دانند؛ و البته هم حق دارند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر