دسته بندی ها

کافکا به سوی ادبیات اقلیت

کد شناسه :210706
کافکا به سوی ادبیات اقلیت

کتاب کافکا به سوي ادبيات اقليت: «کافکا»‌ي دلوز و گوتاري کافکاي دلمرده و افسرده‌اي ايست که قرائت‌هاي مرسوم به ما نشان مي‌دادند؛ بلکه کافکايي شادان است، نويسنده‌اي قوي‌پنجه، مرزشکن و پيوسته خط‌گريز. ادبياتي که کافکا به عنواند نويسنده‌ي اقليت مي‌افريند به هيچ معنايي تقليل دادني نيست؛ آثار کافکا معنا ندارند، نمي‌توان ناشناختگي آن‌ها را به امري شناختي فروکاست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر