دسته بندی ها

مدیریت مالی (جلد 1)

کد شناسه :209658
مدیریت مالی (جلد 1)

کتاب مديريت مالي 1، مهم ترين متغير در تعيين نيازهاي مالي عبارتست از ارزش پولي پيش بيني شده شرکت، پيش بيني خوب فروش در تعيين و برآورد نيازهاي مالي ضرورت دارد. دو متد اصلي پيش بيني هاي مالي عبارتند از: 1-روش درصد فروش و 2-متد رگرسيون.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر