دسته بندی ها

داروهای قلبی

کد شناسه :208011
داروهای قلبی

کتاب داروهاي قلبي : داروهاى قلبى اثر محمدباقرموسوى پزشک شاه سلطان حسين صفوى، همانگونه که از نامش پيداست داروهايى که به حال قلب سودمند است را مورد مطالعه قرار داده است. کتاب حاضر نيز به جهاتى که خواهد آمد از ارزش علمى چندانى برخوردار نيست.عدم توجه پزشکانى که بعد از روزگار مؤلف مى‌زيسته‌اند به اين اثر نيز مؤيد عدم ارزش عملى اين اثر است. اين اثر در يک مقدمه و چهارده باب تدوين يافته است. بجز يکى دو باب از کتاب باقى ابواب فاقد فصل بندى است. کتاب با مقدمه‌اى از مصحح کتاب آغاز شده است. اين مقدمه مفصل درباره تاريخ پزشکى از پايان سامانيان تا صفويان، شکل‌گيرى صفويه، طب در دوران صفوى، بررسى مؤلف و کتاب داروهاى قلبى نگاشته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر