دسته بندی ها

نظریه برنامه ریزی دیدگاههای سنتی و جدید

کد شناسه :207407
نظریه برنامه ریزی دیدگاههای سنتی و جدید

کتاب نظريه برنامه ريزي/ديگاه هاي سنتي و جديد: "اين کتاب کوششي است براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي بسياري که مفهوم يا واژه‌ي برنامه‌ريزي ... در ذهن ما برمي‌انگيزد". مؤلفان اميدوارند با پاسخ‌ به اين پرسش‌ها، بتوانند دانش‌جويان را تشويق به انديشيدن "در باب معنا و ساختار و پي‌آمد آن دسته از مداخله‌ها در محيط زيست و زندگي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم" کنند که "برنامه‌ريزي" خوانده مي‌شوند. کتاب در سه بخش سازمان يافته است: بخش نخست به معرفي نظريه‌ي برنامه‌ريزي مي‌پردازد؛ موضوع بخش دوم کتاب نظريه‌هاي سنتي يا کلاسيکِ برنامه‌ريزي و تحولات آن‌هاست؛ بخش سوم کتاب به معرفي نظريه‌هاي جديد برنامه‌ريزي اختصاص يافته است؛ و سرانجام کتاب با بخش چهارم که همان نتيجه‌گيري است پايان مي‌يابد. در اين بخش مؤلف با متمايزکردن سه پارادايم برنامه‌ريزي، به مقايسه‌ي آن‌ها مي‌پردازد و چشم‌اندازي از برنامه‌ريزي در آينده را ترسيم مي‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر