دسته بندی ها

مصرف

کد شناسه :207333
مصرف

کتاب مصرف: مفهوم بيگانگي داراي چندين مولفه است. در اصل متن آلماني خود مارکس واژه اي با معناهايي مجزا به کار رفته اند، نياز به واژه هاي متعدد شي وارگي، غريبگي و بيگانگي براي مفهوم هاي نسبتا مشابه از همين جا است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر