دسته بندی ها

زندگی نامه حسن انوری

کد شناسه :206320
زندگی نامه حسن انوری

زنگي نامه حسن اونوري : يکي از مهم‌ترين کارهاي دکتر انوري تأليف فرهنگ سخن است که از سال 1373 شروع شد و در سال 1381 به اتمام رسيد. داريوش آشوري در ضمن مقاله‌اي دربار? فرهنگ سخن مي‌نويسد: نخستين امتياز بزرگ فرهنگ سخن نسبت به فرهنگ‌هاي کلان پيشين، برخورداري نسبي آن از «روش» است. در اين اثر پرحجم هشت جلدي کوشيده‌اند به تماميت آن به عنوان يک کار به هم‌پيوسته بنگرند؛ نگرشي که رعايت تناسب مدخل‌ها و گزينش آنها بر اساس منطق درست فرهنگ‌نويسي و گنجايش چنين پروژه‌اي و نيز کوشش در جهت يک‌دستي روش در تعريف‌ها مي‌طلبد. فرهنگ سخن مي‌کوشد از نگاه سنتي اديبانه به فرهنگ‌نويسي فاصله بگيرد و از دست‌آوردهاي فرهنگ‌نويسي مدرن در زبان اروپايي در حد امکان الگوبرداري کند. از اين‌رو مي‌توان گفت از همه نظر گام بلندي از فرهنگ معين پيش‌تر است و جانشيني است بسيار بهتر و کاراتر براي آن.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر