دسته بندی ها

بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی

کد شناسه :205906
بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی

کتاب بينش و روش در جامعه شناسي تاريخي/ مطالعه و مقايسه ي اين مقالات نباد داوري هايي جزمي و قطعي تلقي شود بلکه بايد الهام بخش بررسي و آزمون مجدد آثار مهم مورد بحث و مخصوصا برانگيزاننده ي تلاش هايي تازه در انجام جامعه شناسي در انجام جامعه شناسي تاريخي در سطحي عالي از آن نوع باشد که محققان بزرگ مورد بررسي در اين کتاب بدان نايل شده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر