دسته بندی ها

اقتصاد سیاسی

کد شناسه :205623
اقتصاد سیاسی

کتاب اقتصاد سياسي، تبييني فشرده از اصول مقدماتي مارکسيستي را فراهم مي آورد. تحليلي منسجم از تناقضات دروني سرمايه داري، که افول بالقوه ي نظام سرمايه داري را در خود نهفته دارد. تناقضاتي از قبيل تمرکز ثروت در دست هاي عده ي بسيار کمي از افراد اضافه توليد که باعث شکل گيري بحران هاي اقتصادي ادواري مي شود...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر