دسته بندی ها

دوبلینی ها

کد شناسه :203391
دوبلینی ها

کتاب دوبليني ها : کوچه ريچموند شمالي چون بن بست بود، جز در ساعاتي که بچه هاي مدرسه اخوان مسيحي تعطيل مس شدند، خيلي خلوت و ساکت بود. يک خانه دو طبقه مسکون در انتهاي بن بست واقع بود و واسطه قطعه زمين مربعي از خانه هاي مجاور شده بود. خانه هاي ديگر کوچه، که به وجود زندگي هاي معقول و محترم در ميان خود شاعر بودند، با چهره هاي آرام قهوه اي رنگ به يکديگر خيره مي نگريستند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر