دسته بندی ها

نیایش (پژوهشی در تاریخ و روان شناسی دین)

کد شناسه :203266
نیایش (پژوهشی در تاریخ و روان شناسی دین)

کتاب نيايش: اثر فريدريش هايلر ـ الهيات‌دان، مورخ و پژوهشگر برجسته آلماني ـ‌ از همان آغاز که به زبان آلماني انتشار يافت، معلوم بود کتابي پراهميت و مؤثر است. شخصيت‌هاي صاحب‌نامي آن را ستودند. کتاب مورد استقبال قرار گرفت، به چاپ‌هاي متعدد رسيد، و رفته‌رفته به صورت اثري کلاسيک درآمد. امروزه کم‌تر اثري در تحليل دعا و نيايش مي‌توان يافت که به‌نحوي از اين کتاب تأثير نپذيرفته باشد. فريدريش هايلر با ايمان به اين‌که «عصر نوي پيش روي بشر است»، معتقد بود نيايش، زمينه‌اي مهم و اساسي براي کندوکاو در ژرفاي اديان و زمين حاصل‌خيزي براي بارورساختن نهال‌هاي اُنس و مودّت ميان انسان‌ها و شناخت بيش‌تر يکديگر است. کتاب هايلر درباره نيايش، توانايي او را در تشريح استقرايي يکي از پديده‌هاي اصلي دين نشان مي‌دهد. هايلر نگاهي وحدت گرا به کليساها و فرقه‌هاي مسيحيت داشت. نگرشي آزاد، و ذوق و گرايشي عرفاني داشت. او هم در نوشته‌ها و هم در تعاليمش هميشه بر نقش زنان در دين تاکيد مي‌ورزيد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر