دسته بندی ها

شادی بیکران

کد شناسه :200389
شادی بیکران

کتاب شادي بي کران/ آيا هيچ وقت در مورد کارنامه ي تحصيلي، خلق و خو، اضافه وزن و يا افسرده زيستن خود از اين جملات استفاده نکرده ايد:« کاري از من ساخته نيست. من همينم که هستم؟» اما واقعيت اين است که انسان ها تغيير مي کنند و شما هم مي توانيد تغيير کنيد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر