دسته بندی ها

رسائل فارسی ادهم خلخالی جلد 1

کد شناسه :200234
رسائل فارسی ادهم خلخالی جلد 1

کتاب رسائل ادهم خلخالي جلد1/ در مقدمه دکتر محقق، فلسفه در جهان اسلام بررسى گرديده است. به اعتقاد وى، مردم ايران‌زمين از ديرزمان به مباحث فلسفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد ارج مى‌نهاده‌اند. وى معتقد است کتاب‌هايى که به زبان فارسى ميانه؛ يعنى زبان پهلوى يا پهلوانى براى ما باقى مانده و در آن‌ها مسائل و مباحث انسان‌شناسى، خداشناسى و جهان‌شناسى مطرح گشته، نمونه‌اى از سنّت به‌کاربردن عقل و سود جستن از خرد است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر