دسته بندی ها

مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی

کد شناسه :200072
مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی

کتاب مراحل و عوامل و موانع رشد سياسي: در اقتصادهايي که صنعت گستري به نقطه خيز نرسيده است و يگانه منبع (يا عمده منبع) ثروت هنوز منابع طبيعي است، احتمال تسلط حکومتهاي اقتدارگرا يا ديکتاتوري قوي است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر