مشخصات کتاب

قوی سیاه

توضیحات کتاب
کتاب قوي سياه: نسيم نيکلاس طالب در کتاب قوي سياه ما را با محدوديت‌ علم‌مان روبه‌رو مي‌کند. او در کتاب قوي سياه به شما ثابت مي‎کند که گاهي مشت مي‌تواند نمونه‌ي خروار نباشد. گاهي مشاهده‌ي تنها يک قوي سياه، باور يک جهان را تغيير مي‌دهد. طالب مي‌گويد:«به من اعتماد کنيد، ديدن تنها يک پرنده‌ي زشت و سياه کافيست تا براي هميشه باورتان تغيير کند.»