فروشگاه اينترنتي كتاب فرهنگ زير نظر نشر ماهريس به شماره پروانه 13639 به مديرت مهندس مجيد بدركوهي فعاليت مي نمايد.

كتاب فرهنگ با ايجاد يك فضاي مجازي با كلي كتاب دوست داشتني در خدمت شما عزيزان كتاب خوان و كتاب دوست هست .  

اميدواريم وظايف خودمون  رو  در قبال دوست داشتني ترين موجودات دنيا يعني كتاب خون ها به خوبي انجام بديم.