مشخصات کتاب

افلاطون و موسیقی/تاثیر موسیقی در تربیت شهروند/ش/پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

افلاطون و موسیقی (تاثیر موسیقی در تربیت شهروند)

توضیحات کتاب
کتاب افلاطون و موسيقي: اسطوره ها و افسانه‌هاي يوناني از آثار شگفت انگيز موسيقي حکايت دارند. دراين بين فلاسفه يونان کوشش خود را همواره بر گذار از ماوراي اسطوره ها و کشف ماهيت موسيقي بکار بسته‌اند. افلاطون از نخستين فلاسفه يونان ضمن بررسي اهداف موسيقي به مباحث مفصلي از آن در آثار سياسي خود همچون .......