مشخصات کتاب

کیش گنوسی/ش/ادیان و مذاهب

کیش گنوسی

توضیحات کتاب
کتاب کيش گنوسي/ اين کتاب مطالعه اي گسترده و جامع در باب بدعت گذاران گنوسي است که ادبيات، زبان نمادين و اصول اعتقادي آن را بر اساس منابع دست اول توصيف مي کند و حاصل قلم دانشمند برجسته اي در اين حوزه است. در نسخه جلد کاغذي اين کتاب کلاسيک، بخش جديدي به نام "کشفيات جديد در موضوع گنوسيه" و ديباچه اي به نام "گنوسيه، اگزيستانسياليسم و نيهيليسم" وجود دارد.