مشخصات کتاب

دلیله/ش/نقش و نگار

دلیله

توضیحات کتاب
کتاب دليله : مجموعه داستان حاضر نخستين نمونه از داستان‌هاي نويسندگان زن جهان است که به زبان فارسي منتشر شده است. خط ارتباطي و محور اين داستان‌ها ، غم و اندوه ، خنده و گريه ، شور و سرمستي است.